Då en anhörig gått bort

Det är tungt att mista en anhörig. Mitt i känslostormen ska man klara av att sköta många praktiska frågor.

Tanken är att denna webbplats ska vara ett stöd vid skötseln av dessa frågor, särskilt i Helsingfors. De närmaste anhöriga brukar sköta begravningsarrangemangen, men man kan naturligtvis också låta en begravningsbyrå helt eller delvis sköta de praktiska arrangemangen.Man kan få hjälp av både församlingen och begravningsbyrån. Frågor som berör död och begravning kan kännas tunga, fastän de är en del av sorgearbetet och kan ge de anhöriga kraft att gå vidare i livet.

I den kristna begravningen ingår alltid, vid sidan av själva sorgen, också hoppet om ett liv efter detta. Det finns ett evigt liv och vägen dit är färdigt utstakad.