Begravningsarrangemangen

De anhöriga kan vända sig till en begravningsbyrå eller församlingen för att få hjälp med det praktiska. Det är bra om ni kan sköta åtminstone en del av arrangemangen själv, t ex komma överens om tid och plats för jordfästningen, reservera gravplats och välja vilken präst som skall sköta jordfästningen.

Då ni reserverar tid för jordfästningen gäller det att samordna de anhörigas önskemål, lediga tider i kapellet eller kyrkan, prästens kalender och den plats där minnesstunden ska hållas. Prästen och kantorn hjälper gärna till vid planeringen. Då ni träffar prästen kan ni också tala om annat än de rent praktiska frågorna.

Begravningsbyråerna sköter de praktiska arrangemangen, bl a svepning och transport av den avlidne och säljer kistor och urnor. De anhöriga kan också överlåta andra praktiska frågor på begravningsbyrån. Begravningsbyrån kan reservera tid för jordfästningen om ni inte själv vill göra det. Men det är ändå bra om de anhöriga och prästen träffas en gång i god tid före jordfästningen.