Jordfästningen

Jordfästningen sker i begravningskapellet, kyrkan eller vid graven, vanligtvis inom två-tre veckor efter dödsfallet. I Helsingfors hålls jordfästningar från tisdag till lördag.

På Östersundom begravningsplats finns en kyrka. De övriga begravningsplatserna, med undantag för Månsas, har kapell. De mindre kapellen har plats för 50 sörjande medan nya kapellet på Sandudd kan ta emot mer än 200 begravningsgäster. Det privata krematoriekapellet mitt emot Sandudds begravningsplats bokas via Krematoriestiftelsen.

Via församlingens pastorskansli kan ni boka tid för jordfästning i kyrkorna och begravningskapellen. Kontrollera samtidigt att tiden också passar den präst som ska förrätta jordfästningen.

Medlemmar av en evangelisk-luthersk församling får kostnadsfritt disponera samfällighetens kyrkor och kapell för jordfästning och hålla minnesstund i församlingssalarna. Av icke medlemmar uppbärs hyra. Krematoriestiftelsen uppbär hyra av dem som använder Krematoriekapellet. Prästens, kantorns och vaktmästarens tjänster är alltid gratis för församlingsmedlemmarna.

Håll kontakt med prästen och kantorn

Vanligtvis förrättas jordfästningen av en präst i den avlidnes församling, men ni kan också vända er till någon annan präst. Ju mer prästen vet om den avlidne och de anhöriga desto lättare är det att ge jordfästningen en varm och personlig prägel.

Det är viktigt att prästen får träffa de anhöriga före jordfästningen för att komma överens om programmet. Samtidigt får prästen veta mer om den avlidnes liv och vilka frågor ni vill att ska tas upp i griftetalet. Samtidigt kan ni också ge utlopp för era egna känslor inför döden.

För musiken svarar antingen kapellets ordinarie kantor eller församlingens kantor. Om jordfästningen förrättas av en präst i den lutherska kyrkan behöver ni inte separat boka kantor. Det lönar sig att i god tid kontakta kantorn som kan hjälpa er vid valet av musik.