Begravningsfölje

Som bärare fungerar vanligtvis de närmaste manliga släktingarna. De närmaste anhöriga bär kistan vid huvudändan. Kistan bärs alltid med fotändan före. Vid behov kan också begravningsbyrån ordna bärare.

Kistan bärs ut från kapellet under postludiet. Utanför kapellet väntar en bårvagn på vilken kistan placeras.

Därefter går man till graven i procession. Framför processionen går en vaktmästare, sedan följer kistan och bärarna, de närmaste anhöriga och efter dem begravningsföljet. Prästen går antingen före kistan eller tillsammans med de anhöriga. Begravningsföljet går till graven i stillhet. Tystnaden ger de efterlevande en möjlighet att bearbeta sin sorg och att i tysthet hedra den döda. De som har svårt att röra sig till fots kan ansluta sig till följet i bil eller med bil ta sig direkt till graven.

Vid graven vänds kistan så att huvudändan är mot gravstenen och fotändan mot gången. Medan kistan sänks i graven blottar männen sina huvuden. Bärarna gör det då kistan sänkts i graven och står sedan ett ögonblick stilla vid graven. Prästen kan be en kort bön vid graven.

Numera skottas graven inte genast igen utan täcks med ett lock. De anhöriga kan, om de så vill, strö sand eller blommor på kistan. Om de anhöriga vill kan de själv skotta igen graven, t ex så mycket att kistan täcks. Kom i så fall överens om detta i förväg.

Sedan blommorna lagts på graven brukar man sjunga en psalm, varefter någon av de anhöriga inbjuder begravningsföljet till minnesstunden om en sådan ordnas.