Blomsterhyllningar

Om den avlidne ska kremeras läggs blommorna i kapellet. Om den avlidne ska kistbegravas och begravningsgästerna följer kistan till graven är det bättre om blomsterhyllningen sker vid graven, förutsatt att vädret tillåter det.

Blomsterhyllningen sker antingen i början eller i slutet av jordfästningen. Vanligtvis sker blomster hyllningen i slutet av förrättningen, men på senare tid har det blivit vanligare att blommorna läggs redan före själva jordfästningen. Diskutera gärna i förväg denna fråga med prästen.

De närmaste anhöriga lägger först sina blommor. Då man lägger sina blommor brukar man nämna sitt namn och läsa upp texten/hälsningen på kortet eller bandet. Dessutom kan man framföra en kort hälsning. Längre minnestal ska helst hållas i samband med minnesstunden.

Att lägga ned blommor vid kistan är den sista möjligheten att ta farväl av den döda. Sedan man lagt blommorna står man en liten stund vid kistan och vänder sig därefter mot de anhöriga, bugar sig och går tillbaka till sin plats.

Om blommorna läggs i kapellet innan man följer kistan till graven, måste var och en själv hämta sina blommor efter slutpsalmen. Vid graven lägger man bara ned blommorna men läser inte upp minnesorden på nytt.

Vid kremering brukar inte blommorna som lagts i kapellet sparas tills urnan avhämtas. Kom alltså överens med begravningsbyrån om vad som skall ske med blommorna.