Förrättningens gång

Vid förrättningen följer man kyrkans förrättningshandbok. Eftersom det finns olika alternativ är det skäl att i förväg gå igenom detaljerna med prästen som förrättar jordfästningen. Prästen och kantorn hjälper också gärna vid valet av psalmer. Utöver de egentliga begravningspsalmerna kan man välja psalmer som den döde och de anhöriga tyckt särskilt om eller psalmer enligt kyrkoåret.

Under jordfästningen sitter man, men då jordfästningsorden uttalas reser sig församlingen.

Kantorn spelar preludiet och postludiet och ackompanjerar psalmsången. Om ni har särskilda önskemål angående musiken ska ni i förväg komma överens om dem med kantorn. Om ni dessutom vill ha t ex solosång måste ni själv vidtala sångaren eller komma överens om detta med begravningsbyrån.

Jordfästningens struktur:

Psalm
Inledande välsignelse
Inledningsord
(Gemensam syndabekännelse)
Psalm
Bön
Bibelläsning och prästens tal
(Trosbekännelse)
Jordfästningen
(Psalm)
Bön
Fader vår
Herrens välsignelse
Avslutande musik (psalm)

I själva jordfästningsmomentet strör prästen sand på kistans lock och uttalar jordfästningsorden. Under bibelläsningen och jordfästningen står församlingen. Blomsterhyllningen kan ske antingen i början av jorfästningen, efter den inledande musiken, eller i slutet före den avslutande musiken.

Om den avlidna omedelbart efter jordfästningen begravs, bärs kistan ut ur kyrkan under postludiet. Vid en urnebegravning blir kistan i allmänhet kvar framför altaret.

På gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämner man den avlidnas namn i församlingens förbön. Prästen läser också upp den avlidnas namn under allhelgonadagens gudstjänst, och man tänder ett ljus för honom. Till de här gudstjänsterna är de anhöriga särskilt välkomna.

Formuläret för jordfästning finns i psalmbokens bilaga och i boken om kyrkliga förrättningar. Jordfästning kan också förrättas enligt formuläret för begravningsmässa. Då ingår också nattvardsfirande i förrättningen.


Tilläggsinfo

Formulär för jordfästning