Begravning av personer som tillhör andra kyrkosamfund eller inte tillhör en kristen församling

På Helsingfors församlingars begravningsplatser begravas också personer som inte hört till en kristen församling eller tillhört en minoritetskyrka. Invid Furumo begravningsplats finns ett konfessionslöst område för dem som inte vill bli begravda på en kristen begravningsplats. De ortodoxa, judiska och muslimska församlingarna har egna begrav-ningsplatser, men personer som tillhört dessa trossamfund kan också få en gravplats på den lutherska kyrkans begravningsplatser.

Personer som inte tillhört en kristen församling kan jordfästas i kyrkan om de anhöriga så önskar och prästen konstaterat att det finns förutsättningar för en kyrklig jordfästning. Jordfästning förrättas inte om den avlidna under sin livstid meddelat att han/hon inte vill ha en kristen begravning. Förrättningen följer samma mönster som för dem som tillhört kyrkan.

Begravningskapellet kan hyras ut till medlemmar av andra kyrkosamfund och för konfes-sionslösa begravningsceremonier. I så fall ska programmet tillställas kapellets arbets-ledare för godkännande.