Kontakt information

Centralregistret vid Helsingfors kyrkliga samfällighet

Tredje linjen 22 B, 00 530 Helsingfors
tfn 09 23400 (växel)
Fax: 09 2340 2610, 09 2340 2360

helsinki.hautapalvelut(at)evl.fi
Centralregistret

Ge respons: klagomuren.fi

Centralregistrets gravtjänst handhar ärenden som rör begravningar, gravplatser och gravskötsel. Genom att besöka eller ringa centralregistrets gravtjänst kan man

- boka kapelltid
- sköta bokningar beträffande begravningen
- komma överens om gravskötsel
- förlänga gravrättsinnehav.

Att reservera tid för jordfästning i kyrkan

På pastorskansliet kan du reservera tid för jordfästning i kyrkan. Pastorskansliernas kontaktuppgifter hittar du här.

Krematoriestiftelsen

Det privata krematoriekapellet mitt emot Sandudds begravningsplats bokas via Krematoriestiftelsen.

Kontoren på begravningsplatserna

Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplatser är Sandudd, Furumo, Brändö, Malm, Månsas och Östersundom samt kolumbariet i Berghälls kyrka. Dessutom finns i Furumo ett gravområde för konfessionslösa.

Sandudds begravningsplats, kontor

Sanduddsgatan 20
00100 Helsigfors
tfn: 09 2340 2800
fax: 09 2340 2809
hietaniemi.hsrky(at)evl.fi
http://www.helsingforsforsamlingar.fi/index/begravningsplatser/sandudd.html

Furumo begravningsplats, kontor

Gamla Borgåvägen 225
01380 Vanda
tfn: (09) 2340 2903, fax (09) 2340 2902
honkanummi.hsrky(at)evl.fi
http://www.helsingforsforsamlingar.fi/index/begravningsplatser/furumo.html

Brändö begravningsplats, kontor

Vilans väg
00570 Helsingfors
Tfn sommartid (09) 2340 2980
http://www.helsingforsforsamlingar.fi/index/begravningsplatser/brando.html

Under vinterhalvåret sköts Brändö begravningsplats av personalen på Sandudds begravningsplats

Malm begravningsplats, kontor

Malms kyrkogårdsväg
00700 Helsingfors
Tfn (09) 2340 2850, fax (09) 2340 2859
malmi.hsrky(at)evl.fi
http://www.helsingforsforsamlingar.fi/index/begravningsplatser/malm.html

Månsas urnlund, kontor

Britasvägen 22,
00630 Helsingfors
tfn. (09) 2340 2950 fax. (09) 2340 2955
maunula.hsrky(at)evl.fi
http://www.helsingforsforsamlingar.fi/index/begravningsplatser/mansasurnlund.html

Östersundom begravningsplats, kontor

Långörsvägen 3,
00890 Helsingfors

Östersundoms begravningsplats sköts troligen av personalen på Furuno begravningsplats, Gamla Borgåvägen 225, 01380 Vanda.
http://www.helsinginseurakunnat.fi/hautausmaat/ostersundom.html (på Finska)

Berghälls kyrkas kolumbarium

Berghälls kyrkas kolumbarium sköts av personalen på Centralregistret gravtjänst

Tredje linjen 22 B, 00 530 Helsingfors
tfn 09 23400 (växel)
Fax: 09 2340 2610, 09 2340 2360

helsinki.hautapalvelut(at)evl.fi