Kremering och gravläggning

I Helsingfors sköts kremeringarna av krematorierna i Malm, Furumo och Sandudd. Kremering i Malm och Furumo reserveras via Helsingfors kyrkliga samfällighets centralregister medan Krematoriestiftelsen svarar för kremeringarna i Sandudds krematorium. Kremeringen sker inom en vecka efter jordfästningen.

Kontakta centralregistret för att komma överens om tidpunkten för bisättning av urnan. Askan kan också begravas utan urna. Vanligtvis deltar endast de närmaste anhöriga och begravningsplatsens vaktmästare vid bisättningen. Ni kan också be att prästen som förrättade jordfästningen deltar.

Man kan hålla en kort andakt vid graven. På pastorskansliet och i begravningskapellen finns den lilla handboken ”Gravläggning” som kan användas som underlag för andakten. Motsvarande andakt kan hållas om gravläggningen inte sker i samband med jordfästningen eller om gravläggningen sker på annan ort.

Om urnan placeras i kolumbariet under Berghälls kyrka sköter församlingen transporten av urnan. Innan urnan förs ned i kolumbariet hålls en kort andakt vid minnesaltaret.