Minnesstunden

Minnesstunden kan hållas hemma, i församlingssalen, på restaurang eller i något annat lämpligt utrymme. Församlingen upplåter sin församlingssal gratis för sina medlemmar. De anhöriga kan själv sköta serveringen eller vända sig till ett cateringföretag. Vid minnesstunden brukar den avlidnes fotografi, flankerat av brinnande ljus och blommor, finnas på ett bord som täckts med en vit bordduk.

Om ni vill att prästen som förrättat jordfästningen ska delta i minnesstunden är det skäl att komma överens om detta redan i planeringsskedet.

De anhöriga och prästen kan tillsammans planera minnesstunden. Vid minnesstunden brukar man också läsa upp eventuella kondoleansadresser. I övrigt kan programmet bestå av sång, minnesord, korta anföranden och musik. Man kan också be prästen tala vid minnesstunden.

Kondoleansadresser

På minnesstunden brukar man läsa upp ankomna kondoleansadresser, men det är inte nödvändigt. Man ska komma överens om vem som läser upp dem. Adresserna ska på förhand tas ut ur sina kuvert. Den som ska läsa adresserna kan öppna dem färdigt och ögna igenom dem för att underlätta uppläsningen. Han ska inte nämna den avlidnas namn för varje adress, bara i den första. Om det är många adresser kan man läsa endast den adressens verser.