Krigsveteraner

Krigsveteraner som är mantalsskrivna i Helsingfors har jämte maka/make rätt till gratis kist- eller urngravplats för 25 år. Om veteranen eller hans/hennes make/maka begravas i en gammal släktgrav är en eventuell förlängning av gravrätten också avgiftsfri. För gravöppning, täckning och iståndsättande av graven uppbärs avgift.

Veteraner med frontmannatecken kan jämte maka begravas i veteranlunden på Sandudds begravningsplats. Gravarna är urngravar. Också de som efter kriget deltog i minröjningen har jämte maka rätt till gratis gravplats eller förlängning av gravrätten.